تبلیغات
پسر تنها

s

نویسنده : پسر تنها سه شنبه 25 تیر 1392 06:00 ب.ظ  •   

<DocType>
<html>
<head>
<meta name="language" content="fa"/>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="language" content="fa"/>
<meta name="google-translate-customization" content="580d06b3de340dc6-c67a912b162e2df5-gd0d257d0a84bc1e3-6"></meta>
<meta name="description" content="[RB:Blog_Keywords_Tags],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title]">
<link rel="canonical" href="[RB:Blog_Url]">
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
<meta http-equiv="Cache-Control" content="PUBLIC">
<meta http-equiv="expires" content="never">
<meta name="robots" content="index, follow">
<meta name="page-topic" content="Blog, Blogging,[RB:Blog_Url]">
<meta name="subject" content="[RB:Blog_Keywords_Tags],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title]">
<meta name="revisit-after" content="1 days">
<meta name="geography" content="Iran">
<meta name="distribution" content="Global">
<meta name="city" content="ardabil">
<meta name="country" content="Iran">
<meta name="copyright" content="[RB:Post_Author],[RB:Blog_Url]">
<meta name="abstract" content="[RB:Blog_Keywords_Tags],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title]">
<meta name="resource-type" content="document">
<meta name="Copyright" content="CopyRight By © [RB:Blog_Keywords_Tags],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title]">
<meta name="keywords" content="[RB:Blog_Keywords_Tags],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title] & [RB:Blog_Url]">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[RB:Blog_Keywords_Tags],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title]">
<meta name="keywords" content="[RB:Blog_Keywords_Tags],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title]" href="/rss.xml">
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="author" content="[RB:Post_Author]" />
<meta name="classification" content="Blog, Blogging, [RB:BlogId]" />
<meta name="page-topic" content="Web, Site, [RB:BlogId]">
<meta name="subject" content="[RB:Blog_Title]">
<meta name="revisit-after" content="1 days" />
<meta name="geography" content="Iran" />
<meta name="distribution" content="Global" />
<meta name="country" content="Iran" />
<meta name="description" content="[RB:Blog_Description],[RB:Blog_And_Post_Title], [RB:Blog_Title]">
<meta name="keywords" content="[RB:Blog_Keywords_Tags],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title]">
<meta name="googlebot" content="index, follow">
<meta name="google_rank"content="/">
<meta content="all" name="robots">
<link rel="index" title="ghraphic"
href="/">
<link rel="canonical" href=".">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[RB:Blog_Title]"
href="[RB:Blog_Xml_Link]">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
<meta name="googlebot" content="index,follow" />
<meta name="msnbot" content="all" />
<meta name="robots" content="all" />
<meta name="title" content="[RB:Blog_Title]" />
<meta http-equiv="designer" content="[RB:Blog_Url]" />
<meta http-equiv="web" content="[RB:Blog_Url]" />
<title>[RB:Blog_And_Post_Title]</title>
<link href="http://up.dezla.ir/up/dezla/theme/home1/style1_dezla.css" type="text/css" rev="stylesheet" rel="stylesheet">
<link href="http://up.dezla.ir/up/dezla/theme/home1/style2_dezla.css" type="text/css" rev="stylesheet" rel="stylesheet">
<style>

 @charset "utf-8";
/*
Description FDL
Designer Amir Hoseein Habibi
Powered By Bluetheme.ir
edit 4 rzb BY campfa.ir
 */

body{
    direction:rtl;
    font-size:11px;
    color:#000;
    font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
    background:#F5F5F5 url() repeat ; }
.continer{
    width:978px;
    height:auto;
    min-height:10px;
    margin:0px auto;
    background:#F5F5F5 ;-webkit-border-radius:7px 0px 0px 7px;-moz-border-radius:0px 0px 0px 0px;border-radius:7px 7px 7px 7px;
}
   h2 {
  font-weight: normal;
  font-size: 10px;
}
h3 {
  font-weight: normal;
  font-size: 11px;
}
h4 {
  font-weight: normal;
  font-size: 9px;
}

</style>
</head>
<h1></h1>
<body><br /><br />
<div class="continer">
<div class="hd">
<div class="nav1">
<div id="nav">
<a href="[RB:Blog_Url]">آذر فان ™</a>
<a href="http://azarstore.ir">فروشگاه ما </a>
<a href="[RB:Blog_Register_Link]">ثبت نام </a>
<a href="[RB:Blog_Login_Link]">ورود</a>
<a href="[RB:Blog_Contact_Link]">ارتباط با ما</a>
</div>

<RB:Counter_Block><div id="time"><p style="text-align:left;margin:2px;margin-left:10px;color:#FFFFFF;" >
افراد آنلاین: <b><font color="#FF6600">[Online]</font></b></p></div></RB:Counter_Block>

</div>
<div class="nav2">
<div class="nav2-text">
</div>
<RB:block_search>
<div class="nav2-search">
<form style="width:180px" action="[RB:Blog_Url]?search=" id="searchbox" method="get" target="_blank">
<input type="text" name="search" id="t-s" onblur="if(this.value=='') this.value=' جستجو ...';" value=" جستجو ..." onfocus="if(this.value==' جستجو ...') this.value='';" />
<input type="submit" type="button" id="b-s" value="" type="submit" />
</form>
</RB:block_search>
</div>
</div>
<div class="nav3">


<RB:Blog_Category_Block>
<div id="wrapper_menu">
<div class="menu-nav-container"><ul id="menu-nav" class="sf-menu sf-js-enabled">
<RB:Blog_Category_Loop>
<li id="menu-item-25114" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-25114"><a href="" title="[Catgory_Title]" >[Catgory_Title]</a><ul class="sub-menu"><RB:Blog_Sub_Category_Loop><li id="menu-item-26625" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-26625"><a href="[Catgory_Sub_Link]" title="دارای [Catgory_Sub_Posts] پست" rel="nofollow">[Catgory_Sub_Title]</a></li></RB:Blog_Sub_Category_Loop></ul></li></RB:Blog_Category_Loop>
</ul></div>
</div>
</RB:Blog_Category_Block>

</div>
</div>

<div class="t-right">
<!-- Right Category -->

<RB:Text1><div class="right"><br /><center>[-Text1-]</center><br /></div></RB:Text1>


<RB:Rand_Posts_Block>
<div class="right">
<div class="allmode_box al

آخرین ویرایش: - -

برو خوش باش

نویسنده : پسر تنها شنبه 1 تیر 1392 12:50 ق.ظ  •   

واقعا سخته کسی ندونه چقدر داری درد میـــــکشی
واقعا سخته یه زمونی بهت بگن دوست دارمو تا آخرشم
ولی جوری نارو میزنن که نتونی از زمین بلند بشی
خیلی سخته کسی که شب روز میگه برام بهترینی بره با از ما بهترون بگرده
باشه برو بگرد ولی من مثل خودتت نیستم بدبخت وقتی میگم دوست دارم از ته قلبم میگم
برو خوش باش ...........


آخرین ویرایش: شنبه 1 تیر 1392 05:18 ب.ظ

تمــــــام

نویسنده : پسر تنها شنبه 4 خرداد 1392 12:21 ب.ظ  •   

بد ترین حالت ممڪن اینہِ ڪہِ

وقتے باهاش قہِری پیامڪ میاد

همہِ تن و بدنت میلرزه چون فکر میڪنے اوونہِ

بعد ڪه میبینے اون نیست

خیلے داغون میشے

ولے غرور لعنتی و حرفایے ڪہِ ازش شنیدے روز آخر

اجازه نمیده بہِش زنگ بزنے

منتظرے اون اول بیاد سمتت

اونم نمیاد

توام نمیرے

یه رابطہِ
تو اوجش به همین راحتے تموم میشہِ.....!


آخرین ویرایش: - -

غرور

نویسنده : پسر تنها جمعه 6 اردیبهشت 1392 11:45 ب.ظ  •   

من غــرورم را به راحتـــی به دست نیـــاوردم
کـه هر وقت دلـت خواست خـــردش کنی
غــــرور من اگر بشکـنــــد
با تـکــه هــایـش
شاهـــــــــــــــــرگ زنــدگــی تــو را نیز خواهـــد زد


آخرین ویرایش: - -

رنگــــین کمــــآن

نویسنده : پسر تنها پنجشنبه 29 فروردین 1392 11:47 ب.ظ  •   

هیچ وقت نباید به اجبار خندید !
گاهی بــاید تا نهایت آرامش گــریه کرد …
لبخـــــند بعد از گریه ؛
از رنگــــین کمــــآن بعد از بـــآران هم زیبـــاتره …


آخرین ویرایش: - -

گـ ـمـ ـشـ ـو

نویسنده : پسر تنها شنبه 24 فروردین 1392 09:01 ب.ظ  •   

تمام زندگی ام را میدهم که برگردی
و همین که برگشتی بگویم:
“دیگر نمی خواهمت گــ ــمــ ــشــ ــو


آخرین ویرایش: - -

بیخیالی

نویسنده : پسر تنها پنجشنبه 22 فروردین 1392 11:35 ق.ظ  •   

کـــــاش میشـــــد برگـــــردی و ببینـــــی
چشـــــمانـــــم چگونـــــه تقـــــاصِ
تمـــــام بیخیالـــــی هایـــــت را پـــــس میدهنـــــد .. !


آخرین ویرایش: - -

رَفتـــ ـــ ــ ـ

نویسنده : پسر تنها پنجشنبه 8 فروردین 1392 12:01 ق.ظ  •   

هیــــچ نبَـــود . . .

آدمــش کــردم . . .

بـــاتعــریــف هــاَے من شَخصـیت پیـدا ڪَـــرد

زیـــاد از خـوبــے هــاے نـَداشـــتــﮧ اش بــَـرایــش گــُفـــتم

بـــاور ڪَـــرد و مــَـرا ڪُــوچَڪ دیـد و َ

رَفتـــ ـــ ــ ـ


آخرین ویرایش: - -

دلـتنگی‌هایـم

نویسنده : پسر تنها پنجشنبه 1 فروردین 1392 12:32 ق.ظ  •   

دلـتنگی‌هایـم را
زیـر دوش حمّــام می‌بَـرم،
بُـغـضـم را
میـان شُـرشُـر آبِــــــــــــ داغ می‌تـرکـانـم،
تا همـه فـکـر کننـد
قرمـزیِ چشمـانـم
از دم کـردنِ حمّـام است….


آخرین ویرایش: - -

تبــــــــریک

نویسنده : پسر تنها پنجشنبه 1 فروردین 1392 12:27 ق.ظ  •   

سال نو همــــــــتون مبارکــــــــــــ
واسه من که با جدایی شروع شــــــده
ایشالله ادامـــــــــــــــــش هممون به آرزو هامــــــــــون برسیم !

 


آخرین ویرایش: - -

فرشته های زمینی

نویسنده : پسر تنها پنجشنبه 24 اسفند 1391 08:50 ب.ظ  •   

به سلامتی دخترایی که هنوز دوس داشتنین ..
هنوز مردو با آهن پاره ای که زیر پاشِ نمی سنجن ...
همونایی که بوی عشق میدن ..
اونایی که مهربونن ..
همونایی که یه خورده لوسن و
اگه کسی دوسشون داشت نارو نمی زنن بهش ...
همونا که تا تهش هستن ..
به سلامتی این فرشته های زمینی ..♥


آخرین ویرایش: - -

لیاقت

نویسنده : پسر تنها دوشنبه 21 اسفند 1391 11:35 ب.ظ  •   

این تو نیستی که مرا از یاد برده ای
این منم که به یادم اجازه نمیدهم حتی از نزدیکی ذهن تو عبور کند
صحبت از فراموشی نیست ، صحبت از لیاقـــــــــت است !!!


آخرین ویرایش: - -

به سلامتی

نویسنده : پسر تنها یکشنبه 13 اسفند 1391 09:01 ب.ظ  •   

سلامتی اونایی که درددل همه روگوش میدن،اما معلوم نیست خودشون کجا درددل میکنن!
سلامتی اون دلی که هزاربارشکست,ولی هنوزم شکستن بلدنیست !
سلامتی اونایی که تواوج سختی ومشکلات بجای اینکه ترکمون کنن,درکمون میکنن!
سلامتی رفیقی که تورفاقت کم نذاشت ولی کم برداشت تارفیقش کم نیاره
به سلامتی رفیقی که خودشو شرمنده میکنه تارفیقش احساس شرمندگی نکنه


آخرین ویرایش: دوشنبه 21 اسفند 1391 11:39 ب.ظ

تلفـــن

نویسنده : پسر تنها جمعه 11 اسفند 1391 02:38 ب.ظ  •   

قــیـامـتی سـت !
از لـحـظه ای که زنــگ ِ تــلـفن بـــلـند مـی شـود ..
از جـــا مــی پَـــرم !
تــا لـحـظه ای کـه ..
مــثـل ِ هـمـیـشه ..
تــــو نـــیـــــــــــــــستـی !


آخرین ویرایش: - -

جاى خالیت

نویسنده : پسر تنها جمعه 11 اسفند 1391 12:46 ب.ظ  •   

فکر مى کردم اگه برى،
نبودنت میشه یه جاى خالى گوشه ى زندگیم..
وقتى رفتى دیدم
زندگیم کز کرده
گوشه ى جاى خالیت..


آخرین ویرایش: - -


تعداد کل صفحات ( 4 ) 1 2 3 4